Moet u een echo laten maken?

Vanaf 1 juni is deze dienst ook bij uw huisarts van V&V Huisartsen beschikbaar! U hoeft daarvoor niet meer naar het ziekenhuis.

Bron: Algemeen Dagblad, Maja Landeweer 24-05-17

images4.persgroep.net

Moet je een echo laten maken? Kijk op zoekboekzorg.nl en je ziet meteen bij welke huisarts bij jou in de buurt dat kan. Je hoeft daarvoor niet meer naar het ziekenhuis.

De site werkt als een soort 'AirBnB', waarbij je je huis verhuurt als je zelf op vakantie bent, voor huisartsen. Het is bedacht door het Haagse bedrijf Pluhz, dat vernieuwende ideeën voor de zorgsector bedenkt. Op de uren dat huisartsen zelf hun spreekkamer niet nodig hebben, gaat er een medisch specialist zitten. Die reist van de ene naar de andere praktijk. Net als de apparatuur. zoekboekzorg.nl roostert de specialisten in en levert het echo-apparaat daar waar het nodig is.

Drie grote Haagse huisartsenpraktijken doen sinds deze maand al mee: in het centrum, in het Regentessekwartier en in Den Haag Zuid-West. Daarnaast hebben zich praktijken uit Loosduinen en Westland gemeld, die zich willen aansluiten, zegt Robert Weij, die samen met huisarts Diego Keijzer het concept bedacht.

Hun site werkt op basis van 'het AirBnB-principe', aldus Weij. ,,De huisarts heeft geen speciale kamer nodig voor de specialist, want die wordt ingeboekt buiten de spreekuren om, in de ochtend, aan het einde van de dag of tussen de middag. De specialist komt als de spreekkamer toch leeg staat.''

Behalve dat de patiënt de gang naar het ziekenhuis niet hoeft te maken, haalt die nog een ander voordeel uit het nieuwe initiatief: het eigen risico wordt niet aangesproken. Werkt de specialist vanuit de huisartsenpraktijk, dan wordt het consult in rekening gebracht als eerstelijnszorg (zorg waar geen doorverwijzing voor nodig is, red.).

De radioloog zal overigens niet elke dag bij élke praktijk zitten. Weij: ,,Het kan wekelijks zijn, of maandelijks. Net wat de huisarts wil.''
Op termijn wil zoekborgzorg.nl uitbreiden naar andere vakgebieden, zoals oogzorg en cardiologie.
Vertrouwd

De eerste patiënten die gebruik hebben gemaakt van de site zijn tevreden. Patiënt Jan Jens: ,,Met pijn in mijn voet ging ik voor een echo naar de medisch specialist die bij mijn huisarts praktijk houdt. Ideaal. In mijn vertrouwde omgeving bij mijn vertrouwde huisarts ben ik snel, makkelijk en persoonlijk geholpen.''

Volgens huisarts en mede-initiatiefnemer Diego Keijzer past het initiatief in het streven van huisartsen om steeds meer 'kleinschalige, persoonsgerichte zorg dicht bij de patiënt' te leveren.

 

Om de dienstverlening aan u verder te verbeteren is het nu mogelijk om online een afspraak met ons te maken! U hoeft hiervoor niet in te loggen met digiD.

Met uw naam en geboortedatum kunt u direct een afspraak maken. U vindt het online afspraak maken op https://venvonline.nl.

 

Jeuk? Niet leuk!

Kom naar de gratis voorlichtingsavond over huidklachten.

Geachte heer, mevrouw,

Wist u dat bijna 2 miljoen Nederlanders chronisch last hebben van een huidaandoening? Daarvan hebben zo’n 1,2 miljoen mensen eczeem of psoriasis. Huidklachten komen dus veel voor. Daarom  organiseren de apothekers van Bouwlust, Brusse, Waldeck en Zuiderpark Apotheek een voorlichtingsbijeenkomst. Deze bijeenkomst is bedoeld voor mensen met huidklachten - met name eczeem en psoriasis - en belangstellenden. Op basis van bij ons bekende gegevens hebben wij u geselecteerd en nodigen wij u van harte uit.

Tijdens de voorlichting wordt er gesproken door de apotheker en dermatoloog. Deze vertellen over het optimaal behandelen van huidklachten, met name eczeem en psoriasis, voor alle leeftijdsgroepen. In de apotheek merken we dat deze klachten lang niet altijd optimaal worden behandeld. En dat is niet nodig. Met een voorlichtingsavond willen we u zoveel mogelijk informeren over een juiste behandeling van huidklachten.

De volgende vragen zullen o.a. aan bod komen: welke crèmes en zalven zijn beschikbaar? Welke is geschikt voor uw huidtype? Wanneer gebruik je welke? En hoeveel is nodig? Als u nog een specifieke vraag heeft, mag u dat doorgeven bij opgave. Wellicht wordt uw vraag dan deze avond behandeld.

De voorlichtingsbijeenkomst wordt gehouden op donderdag 2 juni van 19:30-21 uur in wijkcentrum Escampade (Escamplaan 61F te Den Haag), inloop vanaf 19:15 uur. De locatie is met OV en ander vervoer goed te bereiken.

Als u huidklachten heeft, of iemand kent met de klachten kom dan naar deze voorlichtingsavond en wordt geïnspireerd! Hiervoor kunt u zich gratis aanmelden bij uw eigen apotheek.

Tot dan! Vriendelijke groeten namens het team van

Bouwlust (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; tel:  070 366 5058)

Brusse (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; tel: 070 366 2600)

Waldeck (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; tel: 070 391 1094)

Zuiderpark Apotheek (Klik hier voor aanmelden)

Tekort aan Thyrax

Vanaf februari 2016 is Thyrax Duotab (levothyroxine) 0,025 mg niet meer leverbaar. De andere sterktes (0,100 en 0,150) zijn vanaf zomer 2016 niet meer leverbaar. Het tekort duurt minstens een half jaar.

Thyrax is niet het enige schildkliermedicijn. Er bestaan ook andere merken met levothyroxine tabletten. De opname in uw lichaam van het medicijn kan per merk of verpakking verschillen. Door veranderingen in merk of verpakking moet soms de dosis worden aangepast. Het is echter moeilijk van te voren in te schatten of dit voor u ook geldt.

Als u Thyrax gebruikt zult u als de voorraad Thurax op is bij uw apotheek een ander merk krijgen. Het is belangrijk dat u zodra u een ander merk krijgt 6 weken na start van het nieuwe medicijn uw schildklierwaardes in het bloed gecontroleerd worden.

Na het bloedprikken kunnen we besluiten of de dosering aangepast moet worden.

Gebruikt u Thyrax Duotab 0,025 mg samen met 0,100 mg of 0,150 mg? Dan krijgt u voor alle sterktes een ander merk met levothyroxine. 

We hopen dat dit alles voor u niet al te grote consequenties heeft. U kunt ons uiteraard bellen of mailen (bij voorkeur via MGN) als u vragen heeft over dit onderwerp.

We zijn druk bezig om de bereikbaarheid te verbeteren met een nieuwe telefooncentrale en 2 assistentes aan de telefoon. Helaas wil de telefooncentrale nog niet helemaal meewerken met ons waardoor we gedwongen zijn geweest om weer tijdelijk terug te gaan naar ons oude systeem.

We proberen om zo snel mogelijk een oplossing te vinden, maar het kan zijn dat u hier enige hinder door heeft ondervonden. Als dit zo is dan onze welgemeende excuses. We werken er heel hard aan om alles goed te laten verlopen. 

Sinds januari 2015 zijn wij gestart met de zogenaamde praktijkaccreditatie. Dit een proces van certificering waarbij we naar de kwaliteit van de zorgverlening en de praktijkvoering kijken. Door middel van protocollen en werkafspraken kijekn we hoe het beter kan. Het gaat dan om onderwerpen zoals de bereikbaarheid, de privacy van gegevens en hygiene.

 

Hieronder vindt u het Privacyreglement van onze praktijk:

V&V Huisartsen

Protocol privacyreglement

  Protocolnummer: 5 Versie: 1
Auteur: HV Vaststellingsdatum: 30-04-2015
Beheerder (naam): Herzieningsdatum:
Bestemd voor (functie(s)): artsen, praktijkmedewerkers
Doel: zeker stellen dat zorgvuldig met patiëntgegevens wordt omgegaan. Dit protocol is van toepassing op elke verwerking (geautomatiseerde en niet-geautomatiseerde) van patiëntgegevens, die in een bestand zijn of worden opgenomen.

 

1. Doel van het verzamelen en verwerken van patiëntgegevens

 1. Patiëntgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt, en alleen voor die doeleinden gebruikt waarvoor ze zijn verzameld;
 2. Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of anderszins;
 3. Doeleinden zijn:

-          gebruik in het kader van de te verlenen huisartsenzorg;

-          gebruik ten behoeve van de bewaking van de eigen kwaliteit en de praktijkaccreditering;

-          ten behoeve van (wetenschappelijk) onderzoek, mits anoniem;

-          andere doeleinden, mits vooraf met de patiënt overeengekomen.

2. Verwerking van algemene patiëntgegevens, gezondheidsgegevens en erfelijke gegevens

     a)    Algemene patiëntgegevens worden alleen verwerkt indien aan een van onderstaandevoorwaarden is voldaan:

-          de patiënt heeft voor de verwerking toestemming (mondeling of schriftelijk) verleend;

-          verwerking is noodzakelijk voor de verlening van huisartsgeneeskundige zorg aan de patiënt;

-          verwerking is noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen;

-          verwerking is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van patiënt.

b)   Erfelijkheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt in relatie tot de betreffende patiënt zelf, tenzij: een zwaarwegend geneeskundig belang prevaleert.

3. Organisatie van de informatiebeveiliging

V&V Huisartsen heeft de volgende maatregelen genomen en werkafspraken gemaakt om zeker te stellen dat patiëntgegevens zorgvuldig worden behandeld:

 1. Alle medewerkers die patiëntgegevens verwerken of anderszins kennis nemen van patiëntgegevens zijn gehouden aan geheimhouding;
 2. Medische gegevens worden minimaal vijftien jaren bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig om verantwoorde zorg te kunnen leveren;
 3. Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden van de praktijk; hiertoe zijn computers voorzien van een wachtwoord en de ruimten waarin gegevens worden opgeslagen niet vrij toegankelijk;

Patiënten worden geïnformeerd over de verzameling en verwerking van gegevens door de praktijk bij de eerste inschrijving van de patiënt bij de praktijk.,

 1. Van de patiënten die overgaan naar een andere huisartsenpraktijk wordt het medisch dossier beveiligd elektronisch verstuurd via Zorgmail of in geval de nieuwe huisarts ook Medicom heeft overgezet op de Medicomcode van de nieuwe huisarts. Indien de nieuwe huisarts geen gebruik maakt van Zorgmail wordt het dossier uitgeprint. Dit wordt niet aan de patiënt of een verwante meegegeven. Het papieren dossier en het uitgeprinte elektronische dossier wordt aangetekend verstuurd naar de nieuwe praktijk.
 2. De praktijk beschikt over een beveiligde internetverbinding. De verbinding maakt communicatie tussen zorgverleners mogelijk op een veilige en betrouwbare manier.
 3. Onze HIS (huisartsen informatie systeem) leverancier Pharma Partners (beheerder van data) heeft een geheimhoudingsverplichting en zorgt voor een beveiligde netwerk. Dit is benoemd in artikel 9 van algemene voorwaarden van Pharma Partners.

 

4. Rechten van de patiënt

 1. De patiënt heeft recht op inzage in alle gegevens die over hem of haar zijn verzameld en verwerkt;
 2. De patiënt heeft recht op een afschrift van de over hem of haar verzamelde en verwerkte gegevens; de praktijk verstrekt een afschrift na een verzoek van de patiënt en de praktijk kan hiervoor eventueel een redelijke vergoeding vragen;
 3. De patiënt kan verzoeken om aanvulling en/of correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens, voor zover deze onvolledig en/of feitelijk onjuist zijn;
 4. De patiënt kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens;
 5. Recht op inzage of afschrift en verzoeken om aanvulling, correctie, beperkt gebruik of verwijdering kunnen door de praktijk worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van een aanmerkelijk belang van een ander (waaronder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die ander) en/of in geval bewaring op grond van een (wettelijk) voorschrift vereist is;
 6. Indien de patiënt van mening is dat dit reglement door de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, dan kan hij of zij een klacht indienen bij de praktijk;
 7. Daar waar de patiënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijke vertegenwoordiger in zijn of haar plaats;
 8. Het vernietigen van medische gegevens gebeurt d.m.v. een papierversnipperaar of via een archief vernietigingsbedrijf;
 9. Privacy gevoelige gesprekken worden zoveel mogelijk in een afgesloten kamer gevoerd;
 10. De balie van de assistente is afgesloten d.m.v. een glazen schuifraam. In de wachtkamer wordt muziek gedraaid om de gehorigheid van de backoffice te beperken.

5. Samenwerkingen overige instanties

Inschrijving op naam (ION) Huisartsen in Nederland hebben samen één database gemaakt waarin staat wie bij welke huisarts is ingeschreven.
Uw naam, verzekeringsnummer, geboortedatum en Burgerservicenummer zijn gekoppeld aan de naam en unieke zorgverlenerscode van uw eigen huisarts en die van uw zorgverzekeraar. Er staat geen medische of andere vertrouwelijke informatie in.

Alleen mensen die daarvoor bevoegd zijn, mogen werken met de ION database. Voor toegang is een speciaal certificaat nodig. De gegevens worden op een veilige manier verstuurd.

Kijk voor meer informatie op www.inschrijvingopnaam.nl

LSP (landelijk schakelpunt)

Zorgverleners (huisartsen, apothekers, medisch specialisten) maken gebruik van een regionaal netwerk om elektronisch medische gegevens te delen met andere zorgverleners in hun regio: de zorginfrastructuur van het LSP. Via dit netwerk kunnen zij de belangrijkste gegevens uit uw huisartsdossier opvragen én een overzicht van de medicijnen die u gebruikt. Zo hebben zij alle belangrijke informatie over uw gezondheid op elk moment snel bij de hand. Ook ‘s avonds, in het weekend en in spoedsituaties.

Als u toestemming geeft, registreert uw huisarts of apotheek dit in uw dossier. Daarna meldt hij bij het LSP dat er gegevens over u beschikbaar zijn. Vanaf dat moment kunnen andere zorgverleners uw gegevens opvragen via het LSP. Dat mag alleen als het nodig is voor uw behandeling. Als u nog geen toestemming hebt gegeven of uw toestemming intrekt, zijn uw medische gegevensnietbeschikbaar via het LSP.

Zorgverleners die gebruikmaken van het LSP, zoals een apotheek, een waarnemend huisarts (of in de toekomst de medisch specialist), kunnen bepaalde medische gegevens over u opvragen als dat nodig is voor uw behandeling. Zij zien dan uw persoonlijke gegevens, zoals uw naam, adres, geboortedatum, leeftijd en geslacht. Daarnaast kunnen ze een overzicht zien van de medicijnen die u gebruikt.    

Zorgverleners krijgen alleen toegang tot het LSP als zij gebruik maken van een UZI-pas. De UZI-pas bevat de elektronische identiteit van de pashouder en de relatie van de pashouder met de abonnee (huisartsenpraktijk). Het is net als het reguliere paspoort een belangrijk, persoonsgebonden ‘’waardedocument’’.              

Publicatie privacyreglement

           Dit privacyreglement van V&V Huisartsen treedt in werking op 1 mei 2015 en is gepubliceerd op de website van de praktijk.

 

 

Het komt met enige regelmaat voor dat patiënten voor niet-spoedeisende zaken uit eigen beweging een afspraak met de specialist maken en achteraf om een verwijzing aan de huisarts vragen.  De huisarts is dan niet gemachtigd om alsnog een verwijzing te schrijven. Zou zij het wel doen dan kan er sprake zijn van een strafbaar feit.

De huisarts heeft de wettelijke taak om poortwachter te zijn voor zorg in het ziekenhuis. Dat wil zeggen dat de huisarts in overleg met de patiënt naar de specialist verwijst als daarvoor een indicatie is.  De zorg in Nederland is in twee opzichten een kostbaar goed: waardevol en tevens duur. Om de zorg nog lang beschikbaar te houden heeft de huisarts als taak om huisartsenzorg te leveren waar het kan en naar dure specialistenzorg te verwijzen als het moet. Alleen specialistenzorg op verwijzing van de huisarts wordt door de verzekeraar vergoed.

Specialisten mogen geen zorg leveren en declareren bij de verzekeraar als er geen verwijzing van de huisarts is. Doen zij dat toch, dan is dat voor hun eigen rekening of voor die van de patiënt. Voor bezwaren tegen deze regeling kunt u bij de eigen verzekeraar terecht.

Omdat niet iedereen van die regeling op de hoogte is en om teleurstelling te voorkomen, willen wij al onze patiënten er helder van op de hoogte stellen dat wij, net als alle Nederlandse huisartsen, niet achteraf verwijzingen zullen schrijven.