Praktijkinformatie

Graag willen wij u een paar dingen vertellen over de praktijk.

Klik op de onderwerpen om ze te openen.

 • Bereikbaarheid

  Adres hoofdlocatie

  : Apeldoornselaan 79 
  2573 LD Den Haag
  Adres tweede locatie   Apeldoornselaan 265 (ingang via de Zuiderpark Apotheek)
  Telefoon : 070-360 33 22
  Receptenlijn :

  070-360 33 22, optie 2 in het keuzemenu

  Spoedlijn : 06-466 00 563
  Fax :

  070-365 55 06

  Email : info@VenVhuisartsen.nl
  Internet : www.VenVhuisartsen.nl

  De praktijk is geopend op werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

  De assistente is aanwezig van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.00 uur. Na 15.00 uur is de balie gesloten.

  Tussen 12.00 en 13.00 uur en na 15.00 uur is de praktijk alleen bereikbaar voor spoedgevallen (06-466 00 563).

  Voor het controleren van uw urine op een blaasontsteking of een seksueel overdraagbare aandoening (soa) kunt u terecht ’s morgens tussen 08.00 en 10.00 uur.

 • Medewerkers

  Huisartsen

  De huisartsen van V&V Huisartsen zijn Dokter H.M.M. Vos, Dokter N.J. Pes-Veenstra en Dokter J.P. van der Weert.

  Huisarts in opleiding

  Naast uw vaste huisartsen is er ook een huisarts in opleiding. Zij is arts en werkt zelfstandig, zij kan zelf mensen zien en bijvoorbeeld recepten uitschrijven, en zij kan altijd zo nodig met één van de huisartsen overleggen.

  De dokters zijn, behoudens uitzonderingen, volgens de onderstaande tabel aanwezig:

  Dag

  Arts

  Tijdstip

  Maandag

   Dr. Vos

   Dr. van der Weert

   8.00 - 17.00

   8.00 - 17.00

  Dinsdag

   Dr. Pes-Veenstra

  Dr. van der Weert

   8.00 - 17.00

   8.00 - 17.00

  Woensdag

   Dr. Pes-Veenstra

   8.00 - 17.00

  Donderdag

   Dr. Vos

  Dr. van der Weert

   8.00 - 12.00

   8.00 - 17.00

  Vrijdag

   Dr. Vos

   Dr. Pes-Veenstra

   8.00 - 17.00

   8.00 - 17.00

   

  Als u zich inschrijft dan wordt u ingeschreven op de praktijk V&V Huisartsen. Binnen de praktijk heeft u keuze tussen de vaste huisartsen dr. Pes, dr. Vos en dr. van der Weert en de huisarts in opleiding. Die keuze is er natuurlijk alleen maar als u van tevoren een afspraak maakt en meestal niet bij spoedgevallen.

   

  Praktijkondersteuners

  Er is een aantal praktijkondersteuners (POH) werkzaam: 

  POH-Somatiek

  Op woensdag en vrijdag heeft Diana van den Ende, onze praktijkondersteuner, haar eigen spreekuur voor diabetescontroles, longfunctieonderzoeken e.d. Voor dit spreekuur dient u van te voren een afspraak met haar te maken.

  POH GGZ

  Op maandag heeft Femke Sebrechts spreekuur en op dinsdag heeft Doris Seibert spreekuur. U kunt via een van de huisartsen naar de praktijkondersteuner GGZ verwezen worden als u psychische klachten heeft.

 • Afwezigheid en waarneming

  V&V Huisartsen is op werkdagen altijd open van 8:00 tot 17:00. Maar de huisarts waarmee u graag een afspraak wilt maken kan voor nascholing of vakantie afwezig zijn.

  Voor de actuele aanwezigheid kunt u terecht bij de assistente of het wachtkamerscherm in de praktijk. 

 • Afspraken en huisbezoek

  Afspraken

  Voor het maken van afspraken is de assistente op alle werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 12.00 uur.

  • Belt u zo vroeg mogelijk wanneer u een afspraak op dezelfde dag wenst. Hoe later u belt, hoe groter de kans dat het spreekuur vol is.
  • Als u de dokter telefonisch wilt spreken, kunt u in de ochtend een afspraak maken voor het terugbelspreekuur. De dokter belt u in de middag terug.
  • Bij het maken van de afspraak kan de assistente vragen waarvoor u naar de dokter komt. Zo kan er rekening gehouden worden met de urgentie en de benodigde tijd. Zij is hiervoor geschoold en heeft, net als de artsen, een geheimhoudingsplicht.

  Bent u bij ons ingeschreven, dan kunt u ook online een afspraak maken: https://venvonline.nl.

   

  Huisbezoek (visites)

  Wanneer u om medische redenen niet naar de praktijk kunt komen, bezoekt de huisarts u thuis.

  De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek noodzakelijk is. Wij vragen u zo mogelijk naar de praktijk te komen, omdat hier de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter zijn.

  Voor het aanvragen van een huisbezoek is het van belang dat u voor 10.00 uur belt.

   

  Uitslagen

  Voor het opvragen van uitslagen is de assistente op alle werkdagen bereikbaar van 13.00 tot 15.00 uur.

 • Wegblijftarief

  Indien u bij verhindering een afspraak bij de huisarts niet minimaal een uur van te voren afzegt, of als u uw afspraak vergeet, dan zullen wij dat noteren.

  Voor de praktijkondersteuner geldt dat u 24 uur van te voren dient af te zeggen.

  Indien dit vaker gebeurt dan zijn wij genoodzaakt het tarief dat voor deze afspraak geldt bij u in rekening te brengen. 
  Let op: u kunt dit bedrag niet declareren bij uw zorgverzekeraar!

  Indien u meer dan tien minuten te laat bent voor uw afspraak dan vervalt deze afspraak. Als u onverhoopt te laat gaat komen belt u dan meteen naar de praktijk om te overleggen met de assistente of u op een later tijdstip kunt komen of dat u een hele nieuwe afspraak moet maken. 
  Als u te laat bent, ook als dat maar een paar minuten is, moet u dit altijd aan de assistente melden in de wachtkamer, want de dokter komt u dan niet automatisch uit de wachtkamer halen.
  Een gemiste afspraak door te laat te komen kan bij u in rekening gebracht worden.

  Tarieven huisartsenzorg 2018: 
  Consult : € 9,59
  Dubbel consult : € 19,18
  Medische verrichting : kostprijs*

  *als met de zorgverzekeraar overeengekomen (meer informatie verkrijgbaar bij de assistente)

 • E-mail

  Via de e-mail kunt u bij ons medische vragen stellen maar dit kan alleen via MijnGezondheid (MGN). Via MijnGezondheid (MGN) logt u met uw DigID in bij uw eigen medisch dossier en via deze beveligde verbinding kunt u vragen aan ons stellen.

  U kunt zich aanmelden bij MGN door ons telefonisch of via de mail (info@VenVhuisartsen.nl) te verzoeken uw dossier te openen voor MGN. 

  Herhaalrecepten kunt u ook via MijnGezondheid (MGN) bestellen. Het gaat dan om recepten die u in het afgelopen jaar besteld heeft bij de huisarts en waarbij sprake is van chronisch gebruik.

  U kunt ons vragen stellen via de gewone e-mail over organisatorische zaken, zoals openingstijden en vragen over in- en uitschrijving. Medische vragen zijn helaas niet mogelijk vanwege de veiligheid. Houdt er rekening mee dat herhaalrecepten die toch via de normale e-mail worden aangevraagd, niet altijd dezelfde dag worden verwerkt en dus soms pas twee dagen later bij de apotheek zijn, als u acuut medicijnen nodig heeft kunt u beter de assistente bellen.

 • Briefjes en medische verklaringen

  Wij geven geen medische verklaringen of briefjes voor bijvoorbeeld werkgevers, scholen, woningbouwcorporaties, annuleringsverzekeringen of sportscholen. Het enige wat wij mogen en kunnen verklaren is wat uw klachten feitelijk inhouden, mits wij u met deze klachten op het spreekuur gezien hebben. Wij kunnen niet verklaren of u als gevolg van deze klachten iets wel of niet kunt doen. Wij volgen het standpunt van de artsenorganisatie KNMG. De KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen geneeskundige verklaringen over eigen patiënten mag afgeven. Dit standpunt wordt gesteund door de tuchtrechter.
  Een keuring of u beperkt wordt door uw klacht moet gedaan worden door een onafhankelijke arts met deskundigheid op het specifieke medische terrein. 
  Het zogenaamde weigeringsbriefje kunt u bij ons halen of hier downloaden. U kunt dit laten zien aan degene die om het briefje vraagt. Want ondanks dat het niet mag, wordt er nog steeds door verschillende instanties heel vaak om gevraagd.