Praktijkinformatie

Graag willen wij u een paar dingen vertellen over de praktijk.

Klik op de onderwerpen om ze te openen.

 • Contactgegevens en adres
  Adres hoofdlocatie : Apeldoornselaan 79 
  2573 LD Den Haag
  Adres tweede locatie   Apeldoornselaan 265 (ingang via de Zuiderpark Apotheek)
  Telefoon : 070-360 33 22
  Receptenlijn :

  070-360 33 22, optie 2 in het keuzemenu

  Spoedlijn : 06-466 00 563
  Fax :

  070-365 55 06

  Email : info@VenVhuisartsen.nl
  Internet : www.VenVhuisartsen.nl
 • Openingstijden

  De praktijk is geopend op werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

  De assistente is aanwezig van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.00 uur. Na 15.00 uur is de balie gesloten.

  Tussen 12.00 en 13.00 uur en na 15.00 uur is de praktijk alleen bereikbaar voor spoedgevallen (06-466 00 563).

  Voor het controleren van uw urine op een blaasontsteking of een seksueel overdraagbare aandoening (soa) kunt u terecht ’s morgens tussen 08.00 en 10.00 uur.

 • Afwezigheid en waarneming

  V&V Huisartsen is op werkdagen altijd open van 8:00 tot 17:00. Maar de huisarts waarmee u graag een afspraak wilt maken kan voor nascholing of vakantie afwezig zijn. In dat geval zorgen we er voor dat een andere arts aanwezig is.

  U vind het actuele overzicht via deze link.

  Als u graag een afspraak met een bepaalde arts maakt kunt u hiermee rekening houden.

 • Afspraken en huisbezoek

  Afspraken

  Voor het maken van afspraken is de assistente op alle werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 12.00 uur.

  • Belt u zo vroeg mogelijk wanneer u een afspraak op dezelfde dag wenst. Hoe later u belt, hoe groter de kans dat het spreekuur vol is.
  • Als u de dokter telefonisch wilt spreken, kunt u in de ochtend een afspraak maken voor het terugbelspreekuur. De dokter belt u in de middag terug.
  • Bij het maken van de afspraak kan de assistente vragen waarvoor u naar de dokter komt. Zo kan er rekening gehouden worden met de urgentie en de benodigde tijd. Zij is hiervoor geschoold en heeft, net als de artsen, een geheimhoudingsplicht.

  Bent u bij ons ingeschreven, dan kunt u ook online een afspraak maken: https://venvonline.nl.

   

  Huisbezoek (visites)

  Wanneer u om medische redenen niet naar de praktijk kunt komen, bezoekt de huisarts u thuis.

  De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek noodzakelijk is. Wij vragen u zo mogelijk naar de praktijk te komen, omdat hier de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter zijn.

  Voor het aanvragen van een huisbezoek is het van belang dat u voor 10.00 uur belt.

   

  Uitslagen

  Voor het opvragen van uitslagen is de assistente op alle werkdagen bereikbaar van 13.00 tot 15.00 uur.

 • Spoedgevallen

  Bij levensbedreigende situaties belt u 112.
  In spoedeisende gevallen kunt u ons doordeweeks van 8.00 tot 17.00 uur bereiken op spoednummer 06-466 00 563. U krijgt dan één van de artsen aan de telefoon. Wij verzoeken u dit nummer alleen te gebruiken in spoedeisende gevallen en mogelijk levensbedreigende situaties. U kunt ook altijd 112 bellen.

  In spoedeisende gevallen 's avonds, 's nachts, op feestdagen en in het weekend kunt u de doktersdienst SMASH bellen, 070-346 96 69 of 112 als het om een levensbedreigende situatie gaat.

 • Wegblijftarief

  Indien u bij verhindering een afspraak niet minimaal een uur van te voren afzegt, of als u uw afspraak vergeet, dan zullen wij dat noteren. Indien dit nogmaals gebeurt dan zijn wij genoodzaakt het tarief dat voor deze afspraak geldt bij u in rekening te brengen. 
  Let op: u kunt dit bedrag niet declareren bij uw zorgverzekeraar!

  Indien u meer dan tien minuten te laat bent voor uw afspraak dan vervalt deze afspraak. Als u onverhoopt te laat gaat komen belt u dan meteen naar de praktijk om te overleggen met de assistente of u op een later tijdstip kunt komen of dat u een hele nieuwe afspraak moet maken. 
  Als u te laat bent, ook als dat maar een paar minuten is, moet u dit altijd aan de assistente melden in de wachtkamer, want de dokter komt u dan niet automatisch uit de wachtkamer halen.
  Een gemiste afspraak door te laat te komen kan bij u in rekening gebracht worden.

  Tarieven huisartsenzorg 2016: 
  Consult : € 9,07
  Dubbel consult : € 18,13
  Medische verrichting : kostprijs*

  *als met de zorgverzekeraar overeengekomen (meer informatie verkrijgbaar bij de assistente)

 • Recepten

  U kunt herhaalrecepten via onze receptenlijn bestellen. Het gaat dan om recepten die u in het afgelopen jaar al eens gebruikt heeft, die worden voorgeschreven door de huisarts en waarbij sprake is van chronisch gebruik. Het telefoonnummer van onze receptenlijn is: 070-360 33 22, optie 2. U krijgt dan een antwoordapparaat en u wordt gevraagd uw naam, geboortedatum, adres, medicijn(en) en apotheek in te spreken. U kunt vervolgens het medicijn op de volgende werkdag na 12.00 uur bij de apotheek ophalen. U kunt uw herhaalmedicatie die eerder door de huisarts is voorgeschreven ook bestellen via MijnGezondheid (MGN) (zie later). Ook bieden veel apothekers de service om via de apotheek herhaalrecepten te bestellen. Bij uw apotheek kunt u hier meer informatie over krijgen.

 • E-mail

  Via de e-mail kunt u bij ons medische vragen stellen maar dit kan alleen via MijnGezondheid (MGN). Via MijnGezondheid (MGN) logt u met uw DigID in bij uw eigen medisch dossier en via deze beveligde verbinding kunt u vragen aan ons stellen.

  U kunt zich aanmelden bij MGN door ons telefonisch of via de mail (info@VenVhuisartsen.nl) te verzoeken uw dossier te openen voor MGN. 

  Herhaalrecepten kunt u ook via MijnGezondheid (MGN) bestellen. Het gaat dan om recepten die u in het afgelopen jaar besteld heeft bij de huisarts en waarbij sprake is van chronisch gebruik.

  U kunt ons vragen stellen via de gewone e-mail over organisatorische zaken, zoals openingstijden en vragen over in- en uitschrijving. Medische vragen zijn helaas niet mogelijk vanwege de veiligheid. Houdt er rekening mee dat herhaalrecepten die toch via de normale e-mail worden aangevraagd, niet altijd dezelfde dag worden verwerkt en dus soms pas twee dagen later bij de apotheek zijn, als u acuut medicijnen nodig heeft kunt u beter de assistente bellen.

 • Avond, nacht, weekend en feestdagen

  Als u 's avonds, 's nachts, in het weekend of op feestdagen met spoed medische hulp nodig heeft, dan belt u de huisartsenpost (SMASH), telefoonnummer: 070-346 96 69.

  De Huisartsenpost is er WEL voor:
  - Spoedgevallen: klachten die optreden buiten de openingstijden van onze praktijk en die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag
  - Recepten voor medicijnen die u snel moet innemen, terwijl u deze niet meer in huis heeft. U kunt het innemen niet uitstellen tot de eerstvolgende werkdag
  - Telefonisch overleg over een verontrustende klacht
  - Verwijzing naar de spoedeisende hulp van een ziekenhuis

  De huisartsenpost is er NIET voor:
  - Klachten die kunnen wachten tot de volgende werkdag
  - Mensen die overdag geen tijd hebben om naar de huisarts te gaan
  - Herhalingsrecepten voor niet-urgente medicijnen
  - Een second opinion
  - Voor algemene medische vragen die niet verontrustend zijn

 • Briefjes en medische verklaringen

  Wij geven geen medische verklaringen of briefjes voor bijvoorbeeld werkgevers, scholen, woningbouwcorporaties, annuleringsverzekeringen of sportscholen. Het enige wat wij mogen en kunnen verklaren is wat uw klachten feitelijk inhouden, mits wij u met deze klachten op het spreekuur gezien hebben. Wij kunnen niet verklaren of u als gevolg van deze klachten iets wel of niet kunt doen. Wij volgen het standpunt van de artsenorganisatie KNMG. De KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen geneeskundige verklaringen over eigen patiënten mag afgeven. Dit standpunt wordt gesteund door de tuchtrechter.
  Een keuring of u beperkt wordt door uw klacht moet gedaan worden door een onafhankelijke arts met deskundigheid op het specifieke medische terrein. 
  Het zogenaamde weigeringsbriefje kunt u bij ons halen of hier downloaden. U kunt dit laten zien aan degene die om het briefje vraagt. Want ondanks dat het niet mag, wordt er nog steeds door verschillende instanties heel vaak om gevraagd.